Jedna z dróg do wolontariatu

10 lutego 2017 Anna Choban 0

Być wolontariuszem to znaczy dobrowolnie i świadomie oddawać część swojego czasu wolnego na przykład osobom potrzebującym wsparcia, pomocy, opieki.  W różnych programach na całym świecie […]