Za szczere odpowiedzi, dziękuję

Szanowni Państwo,
zachęcam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w III edycji badania jakości kształcenia i wypełnienia ogólnouniwersyteckiej ankiety. W tym roku, na podstawie wyników z poprzednich dwóch edycji i Państwa uwag, opracowano zupełnie nowe, odrębne kwestionariusze dla nauczycieli akademickich, studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Ankieta jest przeprowadzana za pomocą systemu USOS i oprogramowania Limesurvey w terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca br. Zaprogramowano ją tak, aby zachowana została anonimowość respondentów. Treść odpowiedzi nie będzie w żaden sposób powiązana z Państwa danymi personalnymi. Wyniki badania zostaną podane do wiadomości publicznej na uczelnianym portalu internetowym.

Państwa opinia będzie miała znaczący wpływ na wprowadzane na uczelni zmiany i ulepszenia. Mam nadzieję, iż zechcecie Państwo udzielić nam szczerych i wyczerpujących odpowiedzi, za co z góry dziękuję.

Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*