15 000 lub 25 000 zł dla najlepszych

Zbliżają się termin zakończenia składania wniosków o przyznanie stypendium ministerialnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Maksymalna kwota stypendium dla studenta wynosi 15 000 zł, a dla doktoranta 25 000 zł. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest zaliczenie pierwszego roku studiów. Stypendia są przyznawane na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami.

Terminy przyjmowania wniosków są różne w zależności od wydziału – prosimy zapoznać się z komunikatami poszczególnych wydziałów lub skontaktować się z pracownikami dziekanatu swojego wydziału. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Andrzej Piechocki

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*