Przydatny portal

Projekt Internetowa Promocja Nauki to inicjatywa realizowana na Uniwersytecie Rzeszowskim od lipca 2010. Jego celem jest m.in. ułatwienie dostępu do informacji w zakresie osiągnięć nauki polskiej i światowej, prezentowanie badań naukowych prowadzonych w ramach Regionalnych Strategii Innowacji oraz Programów Operacyjnych, propagowanie działań służących równości szans w nauce.

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do następujących grup odbiorców:
• studenci
• pracownicy jednostek naukowych
• pracownicy podmiotów współpracujących w zakresie działań edukacyjnych i informacyjnych z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie).
W ramach projektu przewidziano nowoczesny portal naukowy (www.inprona.pl) o charakterze społecznościowym. Oferuje on możliwość wymiany informacji i komunikacji pomiędzy jego użytkownikami. Z bazy wiedzy umieszczonej na portalu można pobrać artykuły dotyczące takich dziedzin jak: mechatronika, biotechnologia, rolnictwo, ekonomia i zarządzanie, czy też zapoznać się z publikacjami związanymi z Regionalnymi Strategiami Informacji poszczególnych województw w Polsce.

Portal umożliwia również skorzystanie z oferty bezpłatnych kursów e-learningowych o następującej tematyce:
1. promocja nauki
2. znaczenie badań naukowych i ich wykorzystanie w przemyśle
3. tworzenie firm odpryskowych
4. równości szans w nauce.

Więcej informacji na stronie: www.inprona.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*