17 celów tematycznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje, we współpracy z międzynarodowymi partnerami, niezwykle interesujący projekt o nazwie Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast.

Zakłada on promocję i szerzenie świadomości na temat Agendy 2030 – projektu strategicznego przyjętego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego motywem przewodnim jest idea zrównoważonego rozwoju, skupiona wokół 17 celów tematycznych. Projekt ten zastąpił Milenijne Cele Rozwoju i skupia się na okresie od 2015 roku do 2030 roku.

W projekcie Shaping Fair Cities szczególną uwagę poświęca się wdrażaniu celów na różnych szczeblach polityki społecznej w następujących obszarach: migracji i powiązanych z nimi polityk lokalnych (CZR 10.7), kwestii płci (CZR 5), promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (CZR 16), czynieniu miast bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi (CZR 11) oraz zwalczaniu zmian klimatu i ich skutków (CZR 13). Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu DEAR.

Działania projektowe można obserwować na polskiej stronie projektu: https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/shaping-fair-cities/ oraz na podstronie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sfcinpoland/.

Fot. Materiały projektowe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*