Mów mi szefie

Mówią, że dobrze być szefem. redakcja, zwłaszcza. Chcesz sie o tym przekonać. Stań do konkursu!

Decyzją dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, na tej własnie drodzr wyłonieni zostaną redaktorzy naczelni trzech redakcji: gazety „BUC”, „Kuriera Akademickiego” i Radia „Meteor”.

W przypadku „Bardzo Uniwersyteckiego Czasopisma” poszukiwane są przede wszystkim osoby, które mają doświadczenie w pracy z zespołem, a także potrafią nim zarządzać. Do wniosku należy załączyć swoje dotychczasowe prace, które mają być potwierdzeniem posiadanych umiejętności. Plusem kandydatów ubiegających się o stanowisko redaktora naczelnego gazety będzie znajomość DTP oraz procesu wydawniczego.

Poszukiwana jest także osoba, która będzie zarządzać redakcją „Kuriera Akademickiego”. Wymagania tu są większe, gdyż – oprócz umiejętności kierowania zespołem – liczy się doświadczenie w zakresie pracy z kamerą, a także znajomość środowiska produkcyjnego. Ważna jest również znajomość prawa prasowego.

Posadę redaktora naczelnego w najmłodszym z wydziałowych mediów, w „Radiu Meteor”, może objąć ktoś, kto ma doświadczenie w korzystaniu ze studia radiowego znajdującego się na wydziale. Związana z tym jest umiejętność przygotowywania materiałów radiowych. Szans w konkursie nie będzie miała osoba, która nie umie obsługiwać programu Audacity.

Wszyscy chętni mają czas do 4 marca. Do wniosku należy dołączyć CV wraz z listem motywacyjnym, w którym powinna znaleźć się propozycja rozwoju redakcji. Kandydatury należy przesłać na adres magdalena.nowicka@amu.edu.pl.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*