Mgr i dr na piątkę z plusem

Każdy z nas lubi być doceniany. Szczególnie wtedy, gdy nagradzany jest efekt długiej i żmudnej pracy.

Spieszymy poinformować, że ocena bardzo dobra i tytuł naukowy może być tylko początkiem chwały, która spływa na tego, kto napisał najlepszą rozprawę magisterską lub doktorską w Poznaniu. Kamil Matyja, nasz starszy kolega z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, został laureatem konkursu „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską”.

Praca magisterska na temat „Status i przeobrażenia jednostek pomocniczych samorządu gminnego w Polsce na przykładzie miasta Poznania w latach 1990-2010″ była jedną z trzech najlepszych nadesłanych przez poznańskich studentów. Jak czytamy na stronie internetowej miasta Poznania: Nadrzędną wartością pracy jest jej przekrojowy charakter – autor szczegółowo analizuje przeobrażenie samorządu terytorialnego w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 20 lat, a jego ewaluację opisuje w kontekście organów osiedli. Praca stanowi punkt wyjścia w tworzeniu nowych strategii rozwoju miasta oraz wytycza nowe możliwości rozwoju dla samorządów pomocniczych. Uwaga autora skupiła się na szczegółowej charakterystyce historii miasta oraz analizie sytuacji społecznej, demograficznej i gospodarczej gminy w interesującym go okresie. Nadrzędnym celem badawczym studenta była próba oceny działalności rad osiedli. W tym celu wśród jej członków przeprowadził badania ankietowe. Wnioskując z uzasadnienia przedstawionego przez jury konkursu, udało mu się znakomicie.

Kolejna studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Marta Węclewska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych została wyróżniona w tej samej kategorii. Aż dwie nagrody spośród trzech dla świeżo upieczonych doktorów powędrowały do absolwentów naszego uniwersytetu: Jakuba Barylskiego i Magdaleny Bother (oboje z Wydziału Biologii).

Była to już IX edycja konkursu organizowanego przez miasto Poznań. Zgłoszono do niego 86 prac: 16 rozpraw doktorskich i 70 magisterskich. Autorzy trzech najlepszych prac magisterskich odebrali nagrody w wysokości 3000zł. Kapituła wyróżniła dodatkowo 5 osób, które otrzymało pamiątkowe albumy. W kategorii prac doktorskich gratyfikacje wynosiły 6000zł, również dla trzech najlepszych, lecz wyróżnienie było tylko jedno. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 26 lutego w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Fot. www.amu.edu.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*