Zwycięża po raz kolejny

Alena Varaksa, studentka UAM, Collegium Polonicum w Słubicach na kierunku filologia polska jako obca, zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie INTERSTUDENT 2013 w kategorii studia licencjackie. Uroczyste wręczenie laureatom statuetek i nagród odbyło się w Warszawie w ramach Gali Nagród Studenckich Parlamentu Studentów RP.

W konkursie INTERSTUDENT biorą udział cudzoziemcy studiujący na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, prowadzonych w języku polskim i w języku obcym. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, udział w ciekawych projektach badawczych.

A. Varaksa znana jest już w środowisku UAM jako laureatka konkursu fotograficznego „UAM moją uczelnią” i konkursu na film promujący uczelnię („Ptasie radio” – nagroda publiczności). Na macierzystym kierunku i w Collegium Polonicum działa bardzo aktywnie, angażując się w przedsięwzięcia artystyczne (szereg filmów animowanych dostępnych na Youtube na kanale filologii polskiej jako obcej, wystawy fotograficzne), jak i naukowe (organizacja studenckiej międzynarodowej konferencji translatologicznej, współorganizacja wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym, także międzykulturowym).

www.perspektywy.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*