Czym są nowe media?

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowe Media”. Konferencja odbędzie się 12 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Rozpocznie się ona o godzinie 9.45.

Tworząc kategorię nowych mediów opisuje się w ten sposób pewną opozycję „nowe media – stare media”. Jako cechy nowych mediów wskazuje się cyfrowość, interaktywność, hipertekstualność, wirtualność, usieciowienie i symulowanie. Inni badacze podkreślają, że w ten sposób rozpoczyna się nowa era mediów, tzw. „trzecia fala”, prowadząca w okres odmasowionych środków komunikacji i nasilającej się ich „specjalizacji i segmentacji, a co za tym idzie, zacieraniem granic między producentami a konsumentami”.

Zważywszy na powyższe konieczne jest zdefiniowanie, czym w istocie są nowe media, jak należy je charakteryzować i regulować prawnie i jaki ma to wpływ na rynek mediów.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*