Nadal 600 zł miesięcznie

Jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, w nadchodzącym roku akademickim nie można oczekiwać niespodzianek. Resort szkolnictwa wyższego nie zamierza podnieść kwoty wypłacanej co miesiąc studentom, doktorantom, także cywilnym słuchaczom uczelni wojskowych (np. WAT, AON). Nadal jej wysokość będzie na poziomie 600 zł miesięcznie, czyli 6.000 zł rocznie.

Zgodnie z prawem, o kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (państwowe, niepubliczne) i trybu studiów (stacjonarne, zaoczne, wieczorowe), jeżeli rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia.W pierwszej kolejności na kredyt mogą liczyć studenci, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Spłata zobowiązania rozpoczyna się nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów. Liczba rat jest dwukrotnością liczby wypłaconych transz.

Obecnie z systemu wsparcia korzystają 154.000 osób, a to oznacza, że dotyczy on 5% studentów, doktorantów i cywilnych słuchaczy uczelni wojskowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*