\”Konfiguracje\” do końca stycznia

Justyna Miklasiewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie doktorantka w pracowni prof. Kazimierza Cieślika z Katedry Malarstwa na ASP w Katowicach. „Konfiguracje” to temat wystawy, jaką można oglądać do końca stycznia w holu głównym. Zainteresowanych twórczością młodej artystki dzieli jedynie jeden krok od wejścia w jej świat. Wystarczy w drodze na zajęcia zatrzymać się choćby na chwilę. Ludwig van Beethoven powiedział: „Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca.” Dodawać nic nie trzeba…

Fot. www.wnpid.amu.edu.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*