Powstaje PIM

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Polskich Mediów podjęto się organizacji Polskiej Izby Mediów – PIM. Gdyby zapytać, czemu ma służyć nowo powoływana organizacja samorządu gospodarczego to do najważniejszych celów należałoby w pierwszej kolejności wymienić ideę skupienia w Izbie przedstawicielstwa szeroko rozumianego lobby samorządu medialnego. Kierunki działań, zgłaszane przez inicjatorów i potencjalnych członków, mają przyczynić ludziom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze medialnym oczywistych korzyści.

Do nich niewątpliwie należą: strategiczne partnerstwo dla działań na szczeblu ustawodawczym i wykonawczym, pozyskiwanie nowych kontaktów (interpersonalnych, a w rezultacie – biznesowych), wymiana doświadczeń, ekonomicznym, doradczym, ekonomicznym, współpraca m.in. z urzędami, uczelniami i szkołami, redakcjami, wydawcami, targami, współpraca międzynarodowa. PIM z założenia chce być ciałem opiniotwórczym podczas procedowania w kwestii ustaw i rozporządzeń tyczących mediów.

Powołując się na Kodeks Etyki Mediów, członkowie PIM zgłaszać będą swoje inicjatywy, z których powstanie swoista platforma inicjatyw Izby. PIM zaproponuje bazę usług doradczych, ogłoszeń branżowych, publikacji i promocji. To tylko pierwszy etap organizacyjny który będzie poszerzany a co najważniejsze ma pomagać prowadzącym działalność gospodarczą w ich funkcjonowaniu, w ich niezagrożonym konkurencyjnością ze strony członków stanowieniu o swoim podmiotowym bycie.

Podjęta inicjatywa powołania Polskiej Izby Mediów jest już wcielona w życie. Ponieważ zarządzanie PIM-em jest działaniem społecznym, trzeba podporządkować jej funkcjonowanie interesom całego środowiska mediów. Zainteresowanych przystąpieniem do Polskiej Izby Mediów, bo tylko poparcie dla niniejszej inicjatywy, w postaci złożenia deklaracji członkowskiej, daje podstawy dalszego jej rozwoju. (www.polskiemedia.org)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*