Wyróżniająca dla geografii

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjętą w sprawie oceny programowej na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydano ocenę „wyróżniającą”.

Kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kształcenia, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości otrzymały ocenę „wyróżniającą”, natomiast kryterium dotyczące systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskało ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu uzasadniającym na wydanie oceny wyróżniającej. Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2022/ 2023. (www.amu.edu.pl)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*