W godzinach 7.00 – 21.00

25 października będziemy mogli zagłosować w godzinach 7.00 – 21.00. W lokalu wyborczym musimy okazać dokument ze zdjęciem, przy pomocy którego możliwe będzie sprawdzenie naszej tożsamości. W przeważającej liczbie przypadków będzie to dowód osobisty, niemniej może to być także paszport, prawo jazdy. W przypadku gdy wyborca nie jest ujęty w spisie wyborców może okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający miejsce zamieszkania np. dowód osobisty czy prawo jazdy. W takim przypadku przewodniczący obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktować się telefonicznie z wydziałem spraw obywatelskich (lub jednostką wykonującą zadania z tego zakresu) urzędu gminy (miasta) celem weryfikacji faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie obwodu.

Jeżeli weryfikacja okaże się pozytywna, wyborca zostanie dopisany do spisu wyborców w obwodowej komisji wyborczej. Następnie wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania – jedną z wykazem list kandydatów na posłów (w formie wielostronicowej broszury) oraz drugą – listę kandydatów na senatorów, najpewniej będzie to jedna strona. Broszura z kandydatami na posłów będzie zaopatrzona na pierwszej kartce w instrukcję prawidłowego głosowania, a na drugiej kartce znajdzie się spis treści, tj. lista komitetów wyborczych, które zgłosiły swoich kandydatów w danym okręgu. Na kolejnych kartkach znajdziemy już listy kandydatów z kratkami na oddanie głosu.

Dysponujemy jednym głosem w wyborach na posłów i również jednym głosem w wyborach na senatorów. W wyborach do Senatu sprawa jest prosta – każdy komitet może wystawić tylko jednego kandydata (kandydatkę). W wyborach do Sejmu w broszurze wyborczej znajdziemy dużo więcej nazwisk – na liście każdego komitetu może się znaleźć dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu. W najmniejszych okręgach wybiera się 7 posłów, w największym, warszawskim – aż 20 posłów. Nasz głos w pierwszej kolejności zostanie przypisany danemu komitetowi i pomoże mu w przekroczenie progu wyborczego, który wynosi 5 proc. ważnych głosów w skali całego kraju. Jeśli już dany komitet przekroczy próg, jego kandydaci będą mogli zostać uwzględnieni w podziale mandatów. Wtedy ważne stanie się, na którego kandydata danego komitetu oddaliśmy głos, ponieważ w ramach przypadającej komitetowi puli, mandaty rozdziela się według liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Kolejność kandydatów (kandydatek) na liście nie ma bowiem znaczenia. Każdy ma równe szanse i nasz głos na każdego ma jednakową wagę.

Głos można oddać tylko na jednego kandydata do Sejmu. Aby nasz głos był ważny, w kratce z lewej strony nazwiska naszego kandydata należy postawić znak X. Jeśli nie oddamy głosu na żadnego z kandydatów, głos będzie nieważny. Głos na kandydata do Senatu oddajemy na pojedynczej, żółtej kartce. Tutaj też głosujemy tylko na jedną osobę – stawiamy znak X przy nazwisku wybranego przez nas kandydata na senatora. (Za portalami www.glosuj.org.pl i www.onet.pl)

Fot. Sic!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*