Kres pracy \”na czarno\”?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie w Kodeksie Pracy. Miedzy innymi ma ona pomóc Państwowej Inspekcji Pracy w ujawnianiu pracowników zatrudnionych „na czarno”. Wprowadziłaby bowiem obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed jej podjęciem. W ten sposób ograniczy się zatrudnianie pracowników w szarej strefie. Nowelizacja ustawy ma zwiększyć ochronę praw pracownika, ułatwić dochodzenie do przysługujących świadczeń i uprawnień wynikających z wykonywanej pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony ubezpieczenia społecznego, płatnego urlopu i publicznej służby zdrowia. Każdy pracownik będzie zobowiązany do posiadania pisemnej umowy o pracę. Jeżeli nie została ona zawarta w formie pisemnej przed dopuszczeniem do pracy, należy uzyskać pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z warunkami zawarcia umowy.

Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy, wynika, iż w roku 2014 aż 711 tysięcy ludzi pracowało „na czarno”. Jest to 4,5% ogólnej liczby pracujących. Problem ten z roku na rok maleje, liczba osób zatrudnionych bez umowy o pracę zmniejsza się. Dla porównania: w roku 2009 pracujących w „szarej strefie” były 732 tys., w roku 2004 1.317.000, a w 1995, 2.199.000, czyli aż 14,9%. Najczęściej nielegalnie zatrudnia się w transporcie, usługach gastronomicznych i tych związanych z zakwaterowaniem. Przedsiębiorcy zlecając prace nielegalnie, omijają prawo. Dotyczy to głównie terminów pisemnych potwierdzeń umowy o pracę i zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Fot. Klaudia Filiks

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*