Wymyśl własną metodę

W Poznaniu powstaje Po-Po-Jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych, w całości poświęcone pracy nad nowymi metodami kształcenia ustawicznego. To jedyna w Poznaniu i jedna z czterech w całej Polsce inicjatyw finansowanych ze środków UE, które mają na celu rozwiązać problemy i ułatwić pokonywanie przeszkód pojawiających się w procesie kształcenia osób dorosłych.

Jak szybko po odbytym szkoleniu zapominasz czego się nauczyłeś? Ile razy szkolenie okazało się nieefektywne, a wydanie pieniądze zmarnotrawione przez nieumiejętność przekazania wiedzy lub brak skupienia podczas nauki? Opracuj szybszą, tańszą oraz bardziej wydajną metodę rozwiązywania problemów w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych i zdobądź 60 tysięcy złotych na swój pomysł!

Kto może wziąć udział
Poszukujemy kreatywnych osób z pomysłami na nowe metody kształcenia osób dorosłych. Może to być np. aplikacja wspomagająca naukę, przypominająca najważniejsze elementy szkolenia lub w ciekawy sposób weryfikująca zdobytą już wiedzę, uzupełniając ją jednocześnie i aktualizując. Mogą to być innowacyjne metody, takie, które pomogą łatwiej i szybciej się uczyć lub rozwiązywać określone problemy związane z nauką. Rozwiązania mają być głównie kierowane do osób dorosłych, zamieszkujących obszary o ograniczonym dostępie do kształcenia (małe miasta, wsie) oraz bezrobotnych. Do udziału zapraszamy także osoby chętne do testowania innowacji oraz tych, którzy w swojej działalności zechcą wykorzystywać dany wdrożony projekt jako narzędzie pracy (trenerzy, szkoleniowcy, centra kształcenia ustawicznego itp.).

Doradztwo i wsparcie
W trakcie realizacji projektu Po-Po-Jutrze zostaną wyłonione 32 innowacyjne pomysły z całego kraju, które ułatwią proces dokształcenia się lub przekwalifikowania zawodowego. Pomysłodawcy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów oraz doradztwa w zakresie wprowadzania produktu na rynek. Wszystkie te projekty otrzymają finansowanie na testy rynkowe i zostaną skierowane do wdrażania. Ich pomysłodawcy otrzymają 60 tysięcy złotych na rozwój i wprowadzenie produktu na rynek. Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz SENSE zapewniają doradztwo i wsparcie na każdym etapie rozwoju pomysłu.

Jedyny taki projekt w Poznaniu
Po-Po-Jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych to jedyny tego typu projekt realizowany w Poznaniu. Ma zasięg i charakter ogólnopolski, dlatego do udziału zapraszamy chętnych z całego kraju. Projekt jest finansowany z unijnego programu POWER, w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne. Proces inkubacji proponowany w projekcie PO-PO-JUTRZE ma charakter autorski i został stworzony przez 2 współpracujące ze sobą organizacje:
• spółkę SENSE consulting (Lider) działającą na rynku usług szkoleniowo-doradczych i zajmującą się na co dzień kształceniem osób dorosłych, dostosowywaniem ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracodawców i dostarczaniem zewnętrznych środków na rozwój
• Poznański Park Naukowo-Technologiczny, prowadzący działalność na rzecz współpracy nauki i gospodarki, inkubowania pomysłów innowacyjnych, transferu technologii i badań społeczno-gospodarczych.

Więcej informacji:
Magdalena Strzelewicz
magdalena.strzelewicz@ppnt.poznan.pl
tel. 61 622 69 26
www.popojutrze.pl

Fot. D. Tryba

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*