Odnowienie doktoratu

5 grudnia o godzinie 12 uroczystość odnowienia doktoratu profesora Marcelego Kosmana w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus. Jego główne kierunki badawcze to: historia Polski i historia powszechna od schyłku wieków średnich do końca czasów nowożytnych, dzieje kultury polskiej (w tym kultury politycznej), Wielkiego Księstwa Litewskiego i Litwy historycznej, stosunków wyznaniowych XVI-XVIII w.

Profesor M. Kosman jest członkiem Związku Literatów Polskich, członkiem organizacji naukowych: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Opolskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego, Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN, rad redakcyjnych czasopism naukowych w Mińsku i w Pradze. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Opolskiego, medalami za zasługi dla /b./ województwa poznańskiego oraz dla miasta Poznania, Złotym Medalem imienia Františka Palacky’ego Czeskiej Akademii Nauk (za zasługi w dziedzinie nauk humanistycznych). Profesor otrzymał liczne Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz rektorów WSP w Opolu oraz UAM, wojewody poznańskiego, PAN, Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*