Doktorat uroczyście odnowiony

Znany i poważany w świecie nauki. Autor wielu prac badawczych (historia Polski i historia powszechna od schyłku wieków średnich do końca czasów nowożytnych, dzieje kultury polskiej (w tym kultury politycznej), Wielkiego Księstwa Litewskiego i Litwy historycznej, stosunków wyznaniowych XVI-XVIII w.). W samo południe w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Marcelego Kosmana.

Rektor UAM, profesor dr hab. Andrzej Lesicki powitał Dostojnego Profesora i gości. Jego sylwetkę przedstawił dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa , prof. dr hab. Andrzej Stelmach. Laudację wygłosił prorektor UAM, prof. dr hab. Tadeusz Wallas. Jemu też przypadło w udziale odczytanie aktu odnowienia doktoratu po łacinie.

Profesor Marceli Kosman ze wzruszeniem dziękował za wyrazy szacunku i uznania dla jego, jakże intensywnej, pracy naukowej. Dość powiedzieć, że jest on autorem prawie 2000 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek. Dał się poznać także jako sprawny organizator wielu przedsięwzięć. Czuje się wilnianinem urodzonym na Kujawach. Jest uczniem Wielkich Mistrzów – prof. Gerarda Labudy i prof. Henryka Łowmiańskiego. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, członkiem organizacji naukowych: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Opolskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego, Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN, rad redakcyjnych czasopism naukowych w Mińsku i w Pradze. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Opolskiego, medalami za zasługi dla /b./ województwa poznańskiego oraz dla miasta Poznania, Złotym Medalem imienia Františka Palacky’ego Czeskiej Akademii Nauk (za zasługi w dziedzinie nauk humanistycznych). Profesor otrzymał liczne Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz rektorów WSP w Opolu oraz UAM, wojewody poznańskiego, PAN, Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*