Kredyty po nowemu

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te udzielane są przez banki komercyjne.

1 października 2010 wchodzi w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 maja 2010 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Regulacja ta zastąpi poprzednie rozporządzenie ministra z dnia 12 października 2006.

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci (w tym doktoranci) bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Banki uczestniczące w systemie kredytów studenckich:
PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Mazowiecki Bank Regionalny SA.

Więcej informacji pod adresem: www.wnpid.amu.edu.pl

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*