U nas po raz pierwszy

Unia Europejska, której podstawową ideą jest zasada solidarności, połączyła siły wszystkich krajów członkowskich i ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Przez takie działanie Unia chce zwiększyć świadomość oraz wiedzę opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia, a władze poszczególnych krajów członkowskich zmusić do większego zaangażowania w walkę z tymi problemami.

Ubóstwo może dotknąć każdego. Są jednak grupy wybitnie na to zjawisko narażone, rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne oraz imigranci. W Europie łącznie ponad 80 milionów osób co dzień zmaga się z ubóstwem, co oznacza, że brakuje im pieniędzy do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Ludzie biedni borykają się z najróżniejszymi formami ubóstwa takimi, jak problemy zdrowotne, ograniczony dostęp do usług zdrowotnych czy do edukacji. Nierzadko też żyją w bardzo złych warunkach czy wręcz nie mają dachu nad głową. Ubóstwo może prowadzić do wykluczenia społecznego. Podstawowym celem roku 2010 jest więc zwrócenie uwagi na problemy ludzi ubogich, a przez to również wykluczonych z normalnego życia.

Walce z biedą, ubóstwem i wykluczeniem wychodzi naprzeciw przedsiębiorczość społeczna. Jej kluczową zasadą jest działanie na rzecz ludzi, a nie zysk finansowy. Dla podmiotów ekonomii społecznej ważny jest więc nie tylko cel gospodarczy, ale przede wszystkim misja społeczna. Przedsiębiorczość społeczna wpisuje się również doskonale w priorytety Unii Europejskiej, demokracji obywatelskiej, pełnego zatrudnienia oraz walki przeciwko biedzie i wykluczeniu.

Rozpowszechnieniu zjawiska ekonomii społecznej oraz jej podmiotów służą między innymi Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Już od kilku lat odbywają się np. we Włoszech. – Pierwotny pomysł, żeby zorganizować targi przedsiębiorczości społecznej narodził się w 2004 roku, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jest bardzo dużo spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw, które biorą pod uwagę odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważony styl życia, a wielu czytelników naszej gazety pytało nas, gdzie można ich spotkać – mówi Piero Magri, redaktor naczelny „Terra di Mezzo” (włoski odpowiednik „Gazety Ulicznej”).

W tym roku po raz pierwszy Targi Przedsiębiorczości Społecznej odbędą się również w Poznaniu. Ich pomysłodawcą jest Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. – Inicjatywa ma w założeniu integrować różne środowiska: organizacje obywatelskie, samorządy lokalne, środowisko akademickie, naukowe, przedstawicieli administracji, media i przedstawicieli biznesu – wyjaśnia Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Wśród ponad 700 gości będą między innymi przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Fot. Magdalena Majchrowicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*