WNPiD i X LO im. Przemysła II – bliżej

W roku szkolnym 2006/2007 w X LO im. Przemysła II po raz pierwszy utworzono klasę o profilu dziennikarskim. Znaleźli się w niej niezwykle aktywni, inteligentni uczniowie, którzy natychmiast po rozpoczęciu nauki postanowili udowodnić, że będzie to profil dziennikarski nie tylko z nazwy. Spontanicznie narodził się pomysł redagowania gazetki szkolnej o wymownym tytule TEEN IDEA.

Potrzebne było miejsce, w którym młodzież mogłaby wyrażać swoje poglądy, pisać o tym, co ją interesuje, co ważnego dzieje się w szkole, mieście, kraju, zachęcać do podejmowania ciekawych inicjatyw i włączania się do tych inicjowanych przez szkołę. Chodziło przy tym również o prezentowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy mają ciekawe zainteresowania, pasje, potrafią je łączyć z nauką i pracą, zarażać nimi innych. Gazetka miała umożliwić zdobywanie podstawowych umiejętności dziennikarskich, doskonalić sprawność językową, kształcić poczucie rzetelności i odpowiedzialności za słowo.

W ciągu pięciu lat istnienia TEEN IDEA rozwijała się pod względem merytorycznym, coraz staranniej dobieraliśmy tematy artykułów, nie rezygnując jednak ze spontaniczności i poczucia humoru, „szlifowaliśmy” styl. Wraz z pojawianiem się kolejnych młodych redaktorów, wprowadzaliśmy nowe rozdziały, zmieniliśmy też szatę graficzną. Postanowiliśmy również zdobywać doświadczenie spotykając się ze znanymi poznańskimi dziennikarzami, biorąc udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, które kończyły się uzyskaniem certyfikatów.

Dzięki absolwentowi naszego liceum, wykładowcy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – mgr. Mikołajowi Tomaszkowi, mieliśmy okazję uczestniczyć w licznych konferencjach naukowych i debatach, organizowanych przez ten wydział. Narodził się wtedy pomysł, by wystąpić do jego władz z pytaniem i prośbą o możliwość nawiązania współpracy i objęcia opieką naszej gazetki oraz grupy młodzieży z klas dziennikarskich, zainteresowanej w przyszłości tym zawodem. Prośba spotkała się z życzliwym przyjęciem. Kolejny absolwent X LO, dr Marcin Piechocki, wspólnie z dr. Tomaszem Brańką, prodziekanem ds. współpracy z zagranicą, doprowadzili nasze starania do pomyślnego finału.

W listopadzie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obecności prodziekana dr. Tomasza Brańki, dr. Marcina Piechockiego, przedstawicieli twórców gazetki – obecnie studentów II roku WNPiD, redakcji gazetki TEEN IDEA, młodzieży klas dziennikarskich naszej szkoły i piszącej te słowa opiekunki gazetki, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy. Pod dokumentem podpisy złożyli: dziekan wydziału prof. dr hab. Tadeusz Wallas i dyrektor X LO im. Przemysła II mgr Małgorzata Roszyk (na zdjęciu).

Inaugurację współpracy z jedną z najlepszych uczelni w Polsce przyjęliśmy z ogromną satysfakcją. Ujęła nas również niezwykle życzliwa atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu.

Fot. Stefania Bogacz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*