Było to pomysłowe lenistwo

Zastanawiając się nad pytaniem autora bajek i aforyzmów – Piotra Szaniawskiego –  Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?, być może jedną z wielu odpowiedzi będzie analiza właśnie powyższego zdjęcia.

Zdjęcie jest zatytułowane: „Odpoczywający student z laptopem na kanapie”. Można powyższą scenkę rozpatrzyć według teorii zachowania gospodarstwa domowego. Występuje tu konsument, czyli student i gospodarstwo domowe, czyli jednoosobowy podmiot gospodarczy działający w sferze konsumpcji.

Student – konsument (nazwijmy go Edward) zaspokaja swoje potrzeby (pochłaniając wszelką wiedzę, która znajduje się w laptopie). Sprawia mu to przyjemność i satysfakcję. Dlatego jest uśmiechnięty i zadowolony,  bo zaspokoił swoje potrzeby na drodze zakupu tego dobra, które ułatwia mu naukę. W celu zakupienia tego dobra, niezbędne mu były środki pieniężne (których źródłem są dochody). W przypadku Edwarda przypuszczalnie dochodem jest stypendium naukowe, drobny handel na aukcyjnych portalach internetowych i wieczorna praca w klubach jako DJ.

Edward jest singlem –  żyje w jednoosobowym gospodarstwie. Co pociąga za sobą fakt, że jest odbiorcą dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę. Zaś za tym idzie to, że jest również uczestnikiem procesów gospodarczych, a to przecież pozwala mu osiągnąć dochody. Łatwo zauważyć, że Edward dostarcza gospodarce również kapitału. Skorzystał z oferty  jednego z banków, które pozyskują studentów i założył sobie konto. Tam trzyma swoje oszczędności.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na społeczne znaczenie podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Konsekwencją tego znaczenia jest  między innymi reprodukcja biologiczna (być może Edward jest zakochany i ma dziewczynę, spędza z nią wieczory i z którą kiedyś będzie chciał założyć dwuosobowe gospodarstwo domowe, a z czasem nawet trzyosobowe), a co za tym idzie również przekazuje lub będzie przekazywał pewne wzorce wychowania następnemu pokoleniu. Można choćby wspomnieć tutaj kształtowanie charakterów na zasadzie postaw i poglądów (Edward jest zaradny i pomysłowy – odpoczywa z laptopem na kanapie), życzliwości (Edward się uśmiecha przez co jest odbierany za otwartego do ludzi), jest zdyscyplinowany (ze zdjęcia można wywnioskować, że posiada wszelkie cechy przyszłego dobrego pracownika: stanowczy i wrażliwy) a przede wszystkim posiada pewnego rodzaju kwalifikacje (Edward ciągle pogłębia swoją wiedzę).

Podsumowując: Edward chcąc sobie ułatwić życie podjął decyzje: zakupił sobie laptop. Dążył do uzyskania maksymalnej satysfakcji w ramach środków, które posiadał. Tak więc kierował się kryterium maksymalnego zadowolenia. Powracając do pytania: Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo? Można stwierdzić, że w przypadku studenta Edwarda było to pomysłowe lenistwo.

Fot. http://www.shutterstock.com/pic-3252579-a-student-relaxing-with-his-laptop-on-a-couch-this-picture-is-stitched-together-with-another.html

 Bibliografia: Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.

——————————-

Autorka jest doktorantką, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Ekonomiczno-Społeczne, trzpann@gmail.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*