Cały szereg działań

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci! Władze uczelni podjęły cały szereg działań, których intencją  jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa, ale złagodzenie konsekwencji nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy:

  • opłaty za akademiki zostaną zredukowane, proporcjonalnie do okresu Państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym;
  • na czas zagrożenia zawieszone zostały opłaty za studia;
  • wszystkie decyzje dotyczące terminów zaliczeń, egzaminów, składania prac dyplomowych etc., zostają automatycznie przedłużone o czas obowiązywania stanu zagrożenia;
  • osoby przygotowujące prace dyplomowe wymagające badań, których nie można wykonać w czasie epidemii, będą miały możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej;
  • osoby, które z powodu epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski o zapomogę – zgodnie z treścią „Pakietu dla studenta” MNiSW zamierza zwiększyć środki przeznaczone na ten cel https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego;
  • jednostki administracji, w tym BOSy, działają normalnie choć zdalnie – praktycznie wszystkie sprawy studenckie można załatwić telefonicznie, poprzez platformę ePUAP, system USOS i mailowo;
  • MNiSW przedłużyło automatycznie ważność Państwa legitymacji studenckich do końca maja 2020 roku;
  • poradnia psychologiczna działa on-line;
  • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami pomaga studentom, którzy ze względu na stan zdrowia powinni szczególnie chronić się przed zarażeniem, w codziennych zakupach czy wykupieniu leków;
  • biblioteki nie naliczają kar za przetrzymanie książek.

Informuję równocześnie, że jako Prorektor ds. studenckich jestem do Państwa dyspozycji w każdej sprawie (kanbo@amu.edu.pl) przez cały tydzień, nie wyłączając weekendów.

Jednocześnie chciałabym zaapelować, by przestrzegali Państwo zaleceń Rektora i władz państwowych – szczególnie proszę o rezygnację ze spotkań towarzyskich w większym gronie. Państwa grupa wiekowa jest wprawdzie zaliczana do grup niższego ryzyka, nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się w niej przypadki ciężkich zachorowań. Co więcej: od rozsądnego zachowania nas wszystkich zależy tempo i zasięg rozwoju epidemii. Bądźmy odpowiedzialni. Ograniczmy wszelkie kontakty towarzyskie, unikajmy spotkań –  to pierwsze i najważniejsze działanie każdego z nas w walce z wirusem. Poczekajmy: powrót do normalności jest kwestią czasu, od nas wszystkich zależy, czy będziemy go liczyć w tygodniach czy miesiącach.

Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*