Czas na młodych naukowców!

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowili powołać do życia Akademię Metodologiczną. Na solidnych fundamentach metodologii będą promować ideę projektowania badań naukowych. Zwieńczeniem Akademii będzie dwudniowa konferencja naukowa, podczas której studenci i doktoranci zaprezentują swoje projekty.

Celem Akademii Metodologicznej jest zwrócenie uwagi młodych naukowców na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań. Autorzy Akademii dostrzegli możliwość tworzenia wartości dodanej w nauce poprzez popularyzację studenckich badań naukowych. Ukoronowaniem prac będzie prezentacja projektów studenckich i doktoranckich podczas dwudniowej konferencji naukowej.

Akademia stanowi swoiste rozwinięcie corocznej konferencji Debiut Młodych Naukowców. Jak podkreśla Maciej Skrzypek, doktorant i pomysłodawca Akademii: – Zauważyliśmy, że istnieje potrzeba stworzenia platformy do dalszego rozwoju dla tych studentów, którzy chcą rozwijać przyszłą karierę naukową i mają już za sobą pierwsze kroki w świecie nauki. Dzięki zaprojektowaniu badania naukowego, które będą mogli później realizować, chcemy pobudzić studentów i doktorantów do twórczego działania i pokazać, że teoria jest bardzo istotna w tworzeniu praktyki – stwierdził.

Uczestnicy będą mieli czas na opracowanie i zgłoszenie własnych projektów badawczych do 31 marca 2022 roku, za pomocą formularza. Zakwalifikowane projekty zostaną zaprezentowane podczas konferencji w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej UAM, gdzie będzie można także skorzystać z wykładów i warsztatów. Została ona zaplanowana na 21 i 22 kwietnia 2022 roku.

Akademia Metodologiczna jest kierowana do studentów i doktorantów z UAM i innych uniwersytetów, którzy reprezentują nauki o polityce i administracji, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach. Koszt uczestnictwa to 50 złotych i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa profesora Andrzeja Stelmacha. Przewodnictwo rady naukowej objął doktor habilitowany Łukasz Scheffs. Współorganizatorem z ramienia studentów jest wydziałowe Koło Naukowe Psychologii Polityki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Akademii: https://wnpid.amu.edu.pl/akademia-metodologiczna.

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://fb.me/e/2US2qQvKw

Strona internetowa: https://wnpid.amu.edu.pl/akademia-metodologiczna.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*