DMN czyli korzenie AM

„Nie za bardzo pamiętam, kiedy to się zaczęło – to mógł być 2010, może 2011 rok. Jedno jest pewne – Debiut Młodych Naukowców (DMN) narodził się równolegle z pismem naukowym studentów i doktorantów WNPiD UAM „Refleksje” – wspomina prof. UAM dr hab. Łukasz Scheffs, opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki oraz jeden z pierwszych uczestników DMN.

Ideą przyświecającą wydarzeniu było stworzenie możliwości zrobienia pierwszego kroku w świecie nauki przez studentki i studentów, wygłoszenia swojego pierwszego referatu oraz poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu w świecie nauki. W corocznych konferencjach odbywających się m. in. w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie brało udział około 30 osób, które chciały realizować się poprzez karierę naukową. Prof. Ł. Scheffs podkreśla jednak, że DMN to nie tylko wyjazd o charakterze stricte naukowym, ale również integracyjnym – jest dobrą okazją do lepszego poznania innych studentów i prowadzących oraz kontynuowania dyskusji rozpoczętych w części oficjalnej już poza protokołem.

Konferencja składa się z dwóch części: warsztatowo-wykładowej oraz „prelekcyjnej”. Pierwsza stwarza możliwość uczestniczenia w różnych spotkaniach o charakterze naukowym z zakresu m. in. tworzenia artykułów naukowych, rozwoju naukowego, wystąpień publicznych oraz metodologii badań. Część druga poświęcona jest studenckim wystąpieniom – „debiutom”. Poprzedni Debiut Młodych Naukowców odbył się 22 i 23 kwietnia 2021 na platformie MS Teams. Konferencja zgromadziła 70 uczestników, z których 18 wygłosiło autorskie wystąpienia. Mieli oni możliwość udziału w sześciu spotkaniach dotyczących m. in. publikowania tekstów w czasopismach naukowych, studiów doktoranckich czy studiów podyplomowych.

To właśnie cykliczne spotkania w Gnieźnie i innych ośrodkach UAM stały się fundamentem, na którym powstała Akademia Metodologiczna (AM). Widać to chociażby w programach obu konferencji – pierwszy dzień warsztatowo-wykładowy poprzedza wystąpienia organizowane w drugim dniu spotkania. Tak będzie również podczas premierowej AM. Mimo podobieństw w samej formule, jej idea jest zgoła odmienna niż Debiutu Młodych Naukowców. Celem jest zwrócenie uwagi młodych badaczy i osób planujących rozpoczęcie kariery naukowej na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań oraz stworzenie możliwości pomocy w przygotowywaniu projektów osób aplikujących do szkoły doktorskiej o granty badawcze oraz piszących artykuły naukowe w obszarze nauk o polityce, komunikacji społecznej i mediach.

„Debiut Młodych Naukowców wielu z nas otworzył drzwi do kariery naukowej, a teraz chcemy poszerzyć formułę wydarzenia o dodatkowe elementy z myślą o naszych młodszych kolegach i koleżankach” – stwierdził Maciej Skrzypek, doktorant Szkoły Doktorskiej UAM w zakresie nauk o polityce i administracji oraz jeden z inicjatorów Akademii Metodologicznej.

W nadchodzących tygodniach odbędą się obie konferencje – Debiut Młodych Naukowców oraz inauguracyjna Akademia Metodologiczna. Aby wziąć w nich udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć w facebookowych wydarzeniach: 

Akademia Metodologiczna – https://fb.me/e/2US2qQvKw

Debiut Młodych Naukowców – https://fb.me/e/2j4zhCxbZ

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*