Dwa i pół roku bez odpowiedzi!

Niepełne informacje w BIP, opóźnienia w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej lub pozostawienie wniosków bez odpowiedzi, to tylko niektóre z nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK.

Dostęp do informacji publicznej, gwarantujący jawność i przejrzystość działań podmiotów wykonujących zadania publiczne, jest konstytucyjnym prawem obywatela, a realizowany przede wszystkim poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz publikację informacji w BIP.

W urzędach strony BIP prowadzono w zróżnicowany sposób. Ponad połowa skontrolowanych podmiotów, w ramach pilotażu, przeniosła strony podmiotowe BIP na portal GOV.PL. Niestety, strony różniły się sposobem i zakresem prezentowania tych samych informacji, co często utrudniało ich wyszukanie.

W KPRM i w Ministerstwie Sprawiedliwości dochodziło do pozostawienia wniosków o udostępnienie informacji bez odpowiedzi. Tymczasem w przypadku niemożności udzielenia informacji publicznej jednostka powinna przekazać wnioskodawcy informację o przyczynach nieudostępnienia (np. gdy takiej informacji nie posiadała). Wnioskodawcy, którzy nie dostali odpowiedzi i nie znają przyczyn nie udostępnienia żądanych informacji, mogą wystąpić ze skargą na bezczynność organu. NIK stwierdziła, że dochodziło do naruszeń terminów na odpowiedź wniosków. Rekordowe opóźnienie wyniosło dwa i pół roku.

Wnioskodawcy mogli kierować skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w badanym okresie było ich 136. Blisko połowa wydana była na niekorzyść organu zobowiązanego do udostępnienia informacji. W pięciu skontrolowanych urzędach, NIK stwierdziła nierzetelnie prowadzone rejestry spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej. W aż 12 z 16 skontrolowanych urzędach, już w trakcie kontroli NIK, podjęto działania zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości.

Wnioski z kontroli to:

  • Wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
  • Podjęcie działań w celu zapewnienia publikacji informacji publicznych wymaganych przepisami udip,
  • Oznaczanie informacji publikowanych w portalu GOV.PL jako treści BIP.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*