Już 60 innowacyjnych pomysłów

Do tej pory 60 organizacji akademickich z całej Polski podpisało ekoDEKLARACJĘ, czyli dokument pozwalający przystąpić do ekoKOALICJI na rzecz ekoUCZELNI.

W tym gronie najliczniej reprezentowane są samorządy studenckie (obecnie 22, głównie z uniwersytetów) i koła naukowe (19 o bardzo różnych charakterze, ale dominują te, które zajmują się innowacjami w dziedzinie ekologii).

Głównymi celami ekoKOALICJI są:
– wyszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów, które można zastosować na uczelniach z korzyścią dla środowiska (takich ekoPOMYSŁÓW zebrano już 60),
– upowszechnianie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko z perspektywy różnych dziedzin nauki, promowanie wśród studentów najważniejszych raportów i publikacji, które podejmują ten temat oraz walka z fake newsami dotyczącymi ochrony środowiska,
– promowanie w mediach społecznościowych proekologicznych inicjatyw poszczególnych członków ekoKOALICJI.

Efektem działania tej dynamicznie rozwijającej się inicjatywy są materiały filmowe (dostępne w serwisie YouTube, na kanale EkoUczelnie), raport o tworzeniu warunków dla zmniejszania negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne oraz przeprowadzane w całej Polsce ekologiczne eventy, takie jak sadzenie drzew czy zbieranie zużytego oleju roślinnego, aby przerobić go na wydajne mydło.

Ambicją „koalicjantów” jest przechodzenie na wyższy poziom działań proekologicznych. Na ich spotkaniach rzadziej usłyszymy o powszechnie znanym problemie zagrożenia katastrofą klimatyczną, a częściej o konieczności zachowania różnorodności gatunków fauny i flory występujących na Ziemi, o sposobach przedostawania się szkodliwych substancji do organizmów, wód, gleb i powietrza, o ekologicznym budownictwie, o walce z pyłem, hałasem i drażniącymi zapachami.

ekoKOALICJA jest otwarta na podejmowanie współpracy z kolejnymi podmiotami, zwłaszcza studenckimi i doktoranckimi, bez względu na ich profil ideowy i branżowy.

Ø  Akces do ekoKOALICJI można zgłosić pisząc na adres fundacja@pomocstudentom.pl.

Ø  Tekst ekoDEKLARACJI jest dostępny na https://ekouczelnie.pl/

Ø  Spis organizacji, które już przystąpiły do ekoKOALICJĘ jest na bieżąco aktualizowany pod adresem https://dokumenty.edu.pl/dokumenty/spis-organizacji-tworzacych-ekokoalicje.html

Ø  Spis ekoPOMYSŁÓW, które „koalicjanci” zamierzają powielić na kolejnych uczelniach jest dostępny na stronie https://dokumenty.edu.pl/dokumenty/katalog-ekopomyslow.html

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*