Maksymalnie pięć fotografii

Fotografujesz? Masz zdjęcia związane ze 100-leciem niepodległości Polski’? Ten konkurs jest dla ciebie.

 1. Przepisy ogólne.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury – PTAAAK
 3. Tematem Konkursu jest fotografia związana z obchodami „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.
 4. Konkurs ma charakter otwarty.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków jego przeprowadzenia, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 1. Przepisy dotyczące prac.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursowej na adres: h-dymalski@wp.pl
 4. Konkursowe prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych, zgodnie z parametrami: fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej.
 5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

– jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i dozwolonej prawem formie dla celów promocji konkursu oraz  serwisu PTAAAK-a.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 2. Konkurs może zostać rozszerzony w każdej chwili o nowe podkategorie. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana regulaminu Konkursu.

Terminarz.

 1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia.
 2. Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2018 roku. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie podane podczas Gali w Teatrze na Piętrze 6 grudnia 2018 roku o godz. 15 oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*