Nagrody w dwunastu kategoriach

Do 20 października 2022 roku do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do 12. edycji Konkursu StRuNa. W tym roku jest szansa zdobycia nagród w aż 12 kategoriach.

Zgłoszenia lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę, gdyż w kilku kategoriach warto przygotować załączniki. Załączniki do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą elektroniczną (fundacja@pomocstudentom.pl) lub tradycyjną. W przypadku załączników przesłanych pocztą tradycyjną brane pod uwagę będą tylko te, które zostaną dostarczone Organizatorowi do: poniedziałku 24 października 2022 r., do godziny 16:00 na adres: Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa.

Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2021 roku a 30 września 2022 roku. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Regulamin konkursu StRuNa 2022

Aby wysłać zgłoszenie należy skorzystać z odpowiedniego formularza
Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku 2022. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 20 października 2022 roku) uczestnicy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (19 listopada 2022 roku) uczestnicy prezentują swój projekt przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się w trakcie Kongresu Kół Naukowego IKONA 2022. https://struna.edu.pl/konkurs-2022/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*