Najbogatsza w ilustracje

Biblia Leopolity, zwana także Biblią  Szarfenbergerowską była pierwszym polskim drukowanym przekładem całego Pisma Świętego.  Przez 38 lat, czyli do wydania Biblii Jakuba Wujka,  była jedynym katolickim przekładem Pisma Świętego w języku polskim.

Choć nawet przez sobie współczesnych była oceniana dość krytycznie –  m.in.  język przekładu uważano za archaiczny – pozostaje najbogatszą w ilustracje Biblią polską XVI stulecia.  Wydawcy ozdobili ją wieloma drzeworytami, w tym drzeworytami zajmującymi całą stronę  np.  portretem Zygmunta Augusta (któremu dedykowano przekład) i sceną  stworzenie świata.

Podczas wczorajszego Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich zaprezentowane zostały dwie prelekcje dotyczące arcydzieła:  „Biblia Leopolity” (1561) – pierwsza polska Biblia drukowana –  dr Arleta Łuczak (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu) oraz  O ikonografii „Biblii Leopolity”. – dr  hab. Katarzyna Krzak-Weiss (UAM).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*