Absolwent – laureatem

Praca magisterska  Huberta Ossowskiego  „Komunikowanie wartości w dobie Twittera na przykładzie Wspólnoty Sant’Egidio”, napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Stępińskiej, zajęła pierwsze miejsce w „Konkursie im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła”, organizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Jego celem jest promowanie prac i rozpraw, w których znajduje się analiza roli środków społecznego przekazu w promowaniu godności człowieka oraz uwzględnione zostało nauczania Kościoła o mediach lub procesach komunikacji w społeczeństwie. W skład Kapituły Konkursu wchodzą badacze mediów i komunikacji społecznej reprezentujący polskie uczelnie. Jej członkowie dokonują oceny prac mając na uwadze: zawartość merytoryczną pracy,  oryginalność w przedstawieniu tematu,  ukazany związek z nauczaniem Kościoła,  poprawność językową.

Nagroda wręczona została, w przeddzień XX Dnia Papieskiego,  podczas gali Totus Tuus na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fot. Tomasz Gołąb Foto Gość www.radioem.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*