Po raz pierwszy w tym gronie

W jednym z najważniejszych rankingów światowych uczelni – Times Higher Education World University Rankings 2018 – w kategorii Life Sciences po raz pierwszy został odnotowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ranking obejmuje 500 uczelni i szereguje je pod względem osiągnięć w naukach biologicznych, naukach rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz w naukach o kulturze fizycznej.

To bardzo duże osiągnięcie biorąc pod uwagę, że w rankingu globalnym The World University Rankings 2018 znalazło się 12 polskich uczelni, 8 uniwersytetów i 4 politechniki. Cenimy je tym bardziej, że kategoria Life Sciences jest jedną z dwóch kategorii tematycznych, w których osiągnięcia naukowo-dydaktyczne UAM zostały zauważone. Szczególnie cieszy najwyższa wśród trzech uczelni efektywność cytowań publikacji naszych pracowników. Wynik ten potwierdza dane rankingów CWTS Leiden Ranking 2016 i 2017, które umiejscowiły UAM na odpowiednio 338. i 307. miejscu pod względem znaczenia w nauce światowej w kategorii Life and Earth Sciences, co przełożyło się na 1. i 2. miejsce wśród polskich uczelni odnotowanych w tym rankingu.

Times Higher Education World University Rankings jest jednym z kilku najważniejszych uczelnianych rankingów ogólnoświatowych. Edycja 2018 klasyfikuje łącznie 1000 najlepszych uczelni ulokowanych w 77 krajach. Ukazuje zatem mniej niż 5% wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na świecie. Ranking powstał w 2004 roku i uwzględnia 13 wskaźników określających efektywność działania uczelni w 5 obszarach: badania naukowe, dydaktyka, cytowania prac (Scopus), współpraca z gospodarką, oraz umiędzynarodowienie. W pierwszych dwóch obszarach duże znaczenie odgrywa badanie opinii naukowców, pozostałe oparte są wyłącznie na danych liczbowych. W rankingu 2018 uwzględniono jedynie uczelnie o zróżnicowanym profilu działalności, które 1) kształcą licencjatów, oraz 2) w latach 2012-16 opublikowały co najmniej 1000 prac (minimum 150/rok).

Pełne dane rankingu na stronie: www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*