Potrzebne osocze…

… od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2! Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki ok.200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących wirusa w osoczu, chorym na COVID-19 przetacza się 200ml- 400ml osocza.

 Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi! Osocze może zostać pobrane od osób, które:
  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) [link]
  • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
  • minęło 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2
  • są w wieku 18-65 lat;
  • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Ozdrowieniec może oddać:
  • osocze metodą plazmaferezy – pobrana z żyły krew poddawana jest separacji, zatrzymujemy wyłącznie osocze, pozostałe składniki krwi przetaczane są zwrotnie dawcy. Jednorazowo pobierane jest ok.650-700ml. osocza. Zabieg trwa ok 40-50min.
  • krew pełną – pobieramy standardową jednostkę krwi pełnej (450ml), która rozdzielana jest na 3 frakcje: krwinki czerwone, krwinki płytkowe oraz osocze. Wszystkie te składniki wydawane są do lecznictwa.
Szczegóły na stronie: https://www.rckik.poznan.pl/osocze-ozdrowiencow
Fot. ilustracyjne Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*