Powstaje trzeci wydział

 „Mimo wyzwań, jakie stawia przed każdym z nas nowa, czytamy na stronie https://wsus.pl/ , dotknięta epidemią rzeczywistość, nie zamierzamy zwalniać tempa. Dlatego z radością pragniemy poinformować, że nasza uczelnia się rozrasta. Decyzją Pani Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza powstaje trzeci wydział na naszej uczelni – Wydział Zarządzania. W kształceniu w tym zakresie mamy chlubne tradycje.

11 września 1997 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Badań Rynku Sztuki Współczesnej Sp. z o. o. jako organ założycielski, uzyskał zgodę na utworzenie uczelni niepublicznej, którą była Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych oraz prowadzenie kierunku studiów pierwszego stopnia „Zarządzanie i marketing”. Od samego początku kierunek ten cieszył się dużym zainteresowaniem – w ramach pierwszego naboru studia rozpoczęło blisko 200 osób, z kolei w ostatnim naborze przyjętych zostało blisko 100 kandydatów. Łącznie, w ciągu równo 20 lat istnienia kierunku studiowało na nim blisko 5000 osób.

Co istotne, według raportu przygotowanego przez Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych z 2017 roku, absolwenci kierunku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych zajęli drugie miejsce pod względem zarobków spośród absolwentów analogicznego kierunku na innych uczelniach niepublicznych w Wielkopolsce oraz szóste miejsce, gdyby wziąć pod uwagę zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Warto dodać, że pierwsze miejsce wśród absolwentów uczelni niepublicznych oraz piąte, biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie, zajęli również  absolwenci WSUS (kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”). Możemy więc z dumą podkreślić, że jako uczelnia mamy wieloletnie tradycje w kształceniu na kierunku „Zarządzanie”, a nasi absolwenci plasują się w czołówce najlepiej radzących sobie na rynku pracy po ukończeniu studiów. Jest to dla nas powód do dumy oraz zachęta, by powrócić do kształcenia w tym zakresie, czerpiąc z doświadczenia oraz otwierając się na nowe perspektywy.

Celem kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym z zakresu zarządzania jest profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w takich miejscach, jak działy przedsiębiorstw zajmujące się usługami, marketingiem, handlem, produkcją, organy administracji publicznej, agencje konsultingowe, szkoleniowe, HR-owe, firmy reklamowe, marketingowe, instytucje finansowe i wszelkie organizacje, w których przydatne okazać się mogą kompetencje menedżerskie, poszerzone o wiedzę i umiejętności z wybranej ścieżki specjalnościowej (prawnej, psychologicznej, związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi).”

Rekrutacja – wkrótce. Szczegóły na stronie: https://wsus.pl/

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*