Prof. Michał Iwaszkiewicz patronem WSUS

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych od dzisiaj ma patrona. Jest nim profesor Michał Iwaszkiewicz, jej założyciel i wieloletni – nieprzerwanie w latach 1998 – 2018 – rektor.

W samo południe na budynku uczelni, tuż przy wejściu, odsłonięta została informująca o tym tablica pamiątkowa. Obok wizerunku i podpisu patrona, widnieją na niej: logo uczelni i napis: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych imienia prof. Michała Iwaszkiewicza. Jej autorem jest wykładowca WSUS, Michał Woźniak. Uroczystość zgromadziła władze WSUS, wykładowców, studentów, gości.

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz zmarł 24 sierpnia 2018. Był wybitnym praktykiem, uczonym, wykładowcą, konsulem honorowym Republiki Estonii, aktywnie uczestniczył w pracach różnych gremiów naukowych i stowarzyszeń. Od 2006 roku był przewodniczącym Forum Uczelni Niepaństwowych w Wielkopolsce oraz wiceprzewodniczącym Konwentu Rektorów Szkół Wyższych przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Na kolejnych inauguracjach roku akademickiego z pasją mówił  studentom, że są skazani na sukces i zachęcał ich do skrupulatnego gromadzenia wiedzy, zdobywania kolejnych kompetencji, umiejętności. Z dumą za przykład podawał absolwentów WSUS, którzy świetnie odnaleźli się na rynku pracy, szybko awansowali.  Rektor znany był, nie tylko w społeczności akademickiej,  z wyjątkowej dbałości o należyte zachowanie w każdym miejscu i czasie, o wyróżniające maniery. Pogodę ducha, serdeczność i życzliwość cenił zapewne każdy, kto z Nim współpracował lub spotkał się choćby kilka razy. W dorobku naukowym Profesora pozostaje łącznie ponad 300 publikacji zwartych i artykułów (problematyka badawcza) w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Od 1 września 2018 rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych jest dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, a prorektorem – dr Tomasz Lewandowski.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*