Przestrzeń do wymiany myśli

To pierwsza tutaj taka międzynarodowa konferencja dotycząca Evidence-Based Practice jako kierunku rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej. Odbywa się ona (dzisiaj i jutro) w budynku D Wydziału Nauk Edukacyjnych.

Dotyczy ona funkcjonowania systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych. Zmiany w nich, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wielu polach. Celem niniejszej konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń wybitnych teoretyków i praktyków resocjalizacji z Polski i ze świata. Pragniemy, zapewniają organizatorzy, zwrócić szczególną uwagę na potrzebę konstruowania teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach. Dlatego zaprosili zainteresowanych budowaniem teorii, badaniami i optymalizacją oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych do wspólnych rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.

Na zdjęciu: prof. Mario Paparozzi, University of North Carolina at Pembroke.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*