Przyznawany automatycznie

Jak wynika z informacji serwisu Money.pl, od 1972 roku ZUS wypłaca dodatek honorowy dla seniorów, którzy przekroczyli 100 lat życia. Stawka opiewa obecnie na kwotę 4,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Rencista, czy emeryt nie musi specjalnie  występować o to świadczenie, czy składać wniosku. Jest przyznawane automatycznie po osiągnięciu tego  wieku. Obecnie w Polsce takie świadczenie ZUS wypłaca 2,2 tys. osobom. Według GUS, osób w wieku powyżej 100 lat jest więcej, niż osób pobierających świadczenia dla 100-latków. Może to wynikać z faktu, że dane którejś z instytucji są nieprecyzyjne, albo uprawnieni nie byli ubezpieczeni w żadnej z instytucji.

Część świadczeń wypłaca również KRUS oraz ministerstwa:  Obrony Narodowej, Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wysokość dodatku jest taka sama dla ubezpieczonych w ZUS i KRUS i ustalana jest na podstawie tzw. kwoty bazowej, obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy, czyli na rękę emeryta/rencisty trafia w tej chwili niecałe 3,5 tys. zł. Kwota ta nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości.

Warto dodać, że to świadczenie honorowe dostają również ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia, na skutek czego nie pobierają emerytury, ani renty.

Fot. www.pixabay.com

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*