Sienkiewicz, Szymborska, Tischner z książkomatów

Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła konsultacje z radami osiedli, których celem jest wybranie najlepszych lokalizacji dla tworzonej obecnie sieci książkomatów.

Książkomaty, inaczej niż w innych miastach Polski, nie mają działać przy  filiach, ale stanąć w miejscach, których mieszkańcy mają najsłabszy dostęp do placówek bibliotecznych. Wykorzystanie ich jest elementem  projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki” finansowanego z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce m. in.  poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji  i wymiany dobrych praktyk z partnerem z Norwegii. W ramach projektu zaplanowano także wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek publicznych i innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury, poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych.  Kolejnym elementem projektu będzie stworzenie systemu rekomendacji literackich dla czytelników (system będzie wykorzystywać m. in. informacje o wypożyczanych i czytanych książkach). 

W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie festiwalu Ludzie książki. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoli, podczas wydarzenia zorganizowane zostaną spotkania autorskie, panele i warsztaty, podczas których czytelnicy będą mieli okazję lepiej poznać pracę ludzi związanych z książką – pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców i krytyków literackich.

Całkowity koszt projektu to: 1.993.157,96 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków MF EOG 2014 – 2021 to 1.694.184,26 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*