Studia będą trwać trzy semestry

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamiają studia podyplomowe Informatyka i Technologie Informacyjne w Ośrodku UAM w Pile.

Studia będą trwać półtora roku (trzy semestry), począwszy od przełomu lutego/marca 2017 roku. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz uzyskać dostęp do nauczenia nowego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów I stopnia oraz do nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej, gdy posiada dyplom II stopnia.

Kandydować mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych co najmniej 90 godzin. Rekrutacja na studia trwa do 20 lutego 2017 i będzie odbywała się na podstawie złożenia podania o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Czesne: 1700 zł za semestr.

Dokumenty można składać w sekretariacie UAM ZOD w Pile ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła (pila@amu.edu.pl, tel. 61-829-3451/3452). Wymagane dokumenty:
podanie,
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
– zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm),
– ksero indeksu lub suplementu.
– ksero dowodu osobistego.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*