Odpowiedź zajmie zaledwie kilka minut

15 czerwca 2018 red. 0

Zapraszam każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w 9 edycji badania jakości kształcenia. Badanie ankietowe trwa od 30 kwietnia […]

Zajmie to kilka minut

8 czerwca 2018 Jakub Wójtowicz 0

Tylko do końca czerwca studenci i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej jakości kształcenia. Anonimowy kwestionariusz można […]

Czego najchętniej słuchacie?

31 stycznia 2018 red. 0

Studenci słuchali muzyki, wypełniali ankietę, oceniali poszczególne utwory. Brali udział w badaniu przeprowadzonym przez dziennikarzy Radia Poznań. Ma ono pomóc w zdefiniowaniu muzycznych upodobań młodych […]