Odpowiedź zajmie zaledwie kilka minut

Zapraszam każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w 9 edycji badania jakości kształcenia.

Badanie ankietowe trwa od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018, a jego celem jest coroczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie zajmuje zaledwie kilka minut, dlatego zachęcam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w badaniu, a także rozpropagowanie informacji o trwającej ankietyzacji wśród studentów, którzy dodatkowo mogą wygrać nagrodę dla swojego Wydziału w ramach akcji „Liczymy ankiety”.

Anonimowa ankieta dostępna jest po zalogowaniu na stronie: usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl
Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*