Pisze, wydaje, redaguje

18 lutego 2020 SKART 0

Takie połączenie zdarza się rzadko. W marcu zagości w Poznaniu Rafał T. Czachorowski. Założyciel warszawskiej fundacji Duży Format, która promując literaturę i sztukę, prowadzi szeroko […]

Pieczołowicie wydany tomik

10 lipca 2019 na 0

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny jest patronem książki „Kazimiera Iłłakowiczówna pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”. Wybór, opracowanie i posłowie Jan Zieliński. Oficyna Wydawnicza Volumen. Jest to […]