Pieczołowicie wydany tomik

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny jest patronem książki „Kazimiera Iłłakowiczówna pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”. Wybór, opracowanie i posłowie Jan Zieliński. Oficyna Wydawnicza Volumen.

Jest to pieczołowicie wydany i bogato ilustrowany (fotografiami autorki i podobiznami czystopisu jednego z wierszy) tomik składający się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono 33 wczesne utwory cenionej przez wielu znawców i zwykłych czytelników poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, w tym prozę poetycką i wiersze z bloku, który ukazał się w roku 1908 w studenckiej jednodniówce Pod obcym niebem, wydanej w Karlsruhe. Niektóre z nich nie były nigdy przedrukowywane.

W drugiej części, zatytułowanej Zapoznany debiut Kazimiery Iłłakowiczówny, historyk literatury, profesor UKSW Jan Zieliński opowiada o swej przygodzie, jaką było poszukiwanie jednodniówki z wczesnymi wierszami Iłłakowiczówny, naświetla okoliczności powstania tej publikacji i pokazuje jej miejsce w dorobku poetki, wskazując zarazem na powinowactwa z malarstwem przełomu wieków (na okładce wykorzystano fragment Pejzażu z Tobiaszem Jacka Malczewskiego).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*