Unia Europejska, USA i Trójmorze

W kwietniu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło w sondaż. Pytanie zadane badanym brzmiało: „Jakie powinny być główne cele, kierunki polityki zagranicznej Polski?”

Najczęstszą odpowiedzią, którą wskazało 66% badanych, była poprawa relacji wewnątrz Unii Europejskiej. Na drugim miejscu (45%) znalazło się utrzymanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a na trzecim (31%) rozwój współpracy regionalnej z krajami Europy Środkowej w ramach Trójmorza. Wśród pozostałych odpowiedzi znalazła się poprawa stosunków z Rosją (22%) i zacieśnienie współpracy z krajami byłego ZSRR, w tym z  Ukrainą (8%). 6% badanych odpowiedziało natomiast, że trudno powiedzieć.

Ankietowani mogli wskazać dwie odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100. Badanie przeprowadzone zostało na ok. 1000-osobowej ogólnopolskiej grupie dorosłych Polaków.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*