„Wszystko w naszych rękach”

25 września obchodzony jest Światowy Dzień Działania na pamiątkę rocznicy uchwalenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez światowych przywódców na Szczycie ONZ w Nowym Jorku.

Jest to również dzień rozpoczęcia kampanii międzynarodowej w ramach projektu „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” pod nazwą „It is in our hands” („Wszystko w naszych rękach”), finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Kampania  ma charakter informacyjno-edukacyjny. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich znaczenia w życiu codziennym. Ze względu na założenia oraz adresatów projektu, kampania będzie się skupiać na promowaniu następujących celów:

* Osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;

* Ułatwianie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji oraz przepływu ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych;

* Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;

* Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;

* Promowanie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

Rozpoczęcie kampanii międzynarodowej poprzedza odliczanie, podczas którego na stronach projektu w mediach społecznościowych prezentowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju z lokalnym kontekstem, prezentowanym danego dnia przez jednego z Partnerów projektu.

Przebieg przygotowań do kampanii i odliczania z pełną treścią postów można obserwować na polskiej podstronie projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sfcinpoland. #wszystkownaszychrękach #PolishAgenda2030Campaign

1 maja br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął lokalną kampanię pn. „Wszystko w naszych rękach”, której elementy odpowiadają działaniom w ramach kampanii międzynarodowej, której inauguracja przypada w Polsce podczas odbywającej się w dniach 21 września do 5 października 2019 Szkoły Letniej pn. „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030”) oraz przed IV edycją Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, organizowanym w partnerstwie z Fundacją CSR „Res Severa” w dniach 27-28 września 2019 roku.

Więcej informacji znajduje się pod następującymi linkami:

Wydarzenie dotyczące Szkoły Letniej „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030”): https://www.facebook.com/events/461674231351753/

Wydarzenie dotyczące IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”: https://www.facebook.com/events/2248037338843096/

Strona internetowa Festiwalu: www.17celow.pl

1 Komentarz do „Wszystko w naszych rękach”

  1. Kompleksowa polityka migracyjna to dziś podstawa. Należy szukać kompromisów, wspólnych rozwiązań na drodze solidarności, by zapobiec kolejnemu kryzysowi migracyjnemu. Państwo islamskie zostało pokonane, zatem często dobrym rozwiązaniem może być pomoc na miejscu. Skoro nie ma niepokojów, można ten wariant zastosować.

    Nie można się zamykać przed imigrantami, ale trzeba też dbać o to, by ci się asymilowali, by integrowali się z miejscową społecznością. Musi być zgoda na różnorodność, afirmacja odmienności, ale imigranci muszą przestrzegać zasad panujących w danym kraju, by ład społeczny został zachowany i by nie dochodziło do niepotrzebnych nikomu zamieszek. Żeby tak się stało, u władzy muszą być mądrzy politycy, a nie populiści i demagodzy. Dla lewicowego demagoga ewentualna agresja przybysza z dalekich stron jest próbą wyzwolenia się z okowów chrześcijańskiego patriarchatu, natomiast dla prawicowego demagoga incydenty mogą być pożywką do rasistowskich wyzwisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*