Potrzeba czy polityczny kaprys?

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbyła się konferencja naukowa „Regulacja funkcjonowania środków społecznego przekazu. Rzeczywista potrzeba czy polityczny kaprys?”. Inspiracją były przygotowywane zmiany nowelizacyjne w prawie prasowym oraz radiofonii i telewizji. Konferencja była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego i WNPiD; patronat honorowy – rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

Konferencję otworzył dziekan dr hab. Tadeusz Wallas. Zaznaczył, że połączyła nas sprawa środków społecznego przekazu, nad którymi wydział prowadzi badania, a także zajmuje się od strony dydaktycznej, kształci bowiem studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja masowa.

Pierwszy panel dyskusyjny odbył się pod hasłem „Prawo prasowe – wirówka nonsensu”. Pierwszy głos w dyskusji zabrał prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak. Stwierdził on, że nie wie, czy jest potrzeba zmiany prawa prasowego. Dostrzega w tym zagrożenie dla wolności słowa. Zwrócił uwagę na kilka elementów, których ma dotyczyć zmiana nowelizacyjna, rozpoczął od potrzeby wyeliminowania PRL-u z ustawy. Poruszył zagadnienia tajemnicy dziennikarskiej, autoryzacji, wolności prasy, sprostowania i odpowiedzi, dóbr osobistych, zabezpieczenia roszczeń. Każdy z tych problemów jest punktem spornym, środowisko naukowe spogląda na te kwestie inaczej, niż środowisko dziennikarskie. Profesor poruszył także kwestie orzecznictwa sądowego. Wyraził obawę, że „zmiana prawa prasowego jest kierowana politycznym przymusem”. Jego zdaniem, „prawo nie lubi tego rodzaju kaprysów i ambicji osobistych”. Stwierdził, iż ma ono chronić także dziennikarzy, „nie jest batem” na nich.

Dr Maria Ołowska-Olszewska dostrzega potrzebę „małej nowelizacji”. Miałaby ona dotyczyć szeroko rozumianego czyszczenia niespójności terminologicznych. Dr Joanna Taczkowska. stwierdziła, że dziennikarze są grupą zawodową, która najwięcej straciła na transformacji ustrojowej. Widzi ona potrzebę zmian ze względu na „zabezpieczenie interesu dziennikarza, redaktora naczelnego i wydawcy, a także osób udzielających informacji”. Poruszyła także kwestie instytucji autoryzacji, linii progresywnej, dóbr osobistych, obowiązku prawdziwego relacjonowania zdarzeń, zachowania szczególnej staranności, odpowiedzialności majątkowej, niemajątkowej, zbiorowej. Senator Piotr Andrzejewski zauważył, że obecnie borykamy się z problemem „inflacji prawa”. Dodał, że w 99 procentach zgadza się z tezami postawionymi przez prof. Jacka Sobczaka.

Panel dyskusyjny podsumował profesor J. Sobczak. Analizując wypowiedzi, stwierdził, że „gwałtowne zmiany są niepotrzebne a szkodliwe ze względu na omówione problemy. Prawo prasowe jest, pozostaje tylko kwestia, jaki powinno mieć kształt.”

Drugi panel dyskusyjny toczył się pod hasłem „Prawo radiofonii i telewizji – miraż władzy”. Konferencja zakończyła się Walnym Zgromadzeniem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*