Brukselski pakt fiskalny

Jaka jest recepta na europejski kryzys? Głównie o niej była mowa na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Czy udało się znaleźć złoty środek? Międzynarodowy pakt fiskalny 17 państw ma ratować euro. Pakt jest otwarty także dla państw spoza eurolandu. Gotowość przystąpienia doń wyraziły Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia i Dania. Rządy Czech, Węgier i Szwecji najpierw chcą przeprowadzić konsultacje w swoich parlamentach.

Zdecydowane „nie” powiedziała Wielka Brytania, co uniemożliwiło zmiany traktatowe. Premier David Cameron zanegował potrzebę podpisu takiego paktu, uzależniając swoją decyzję, od taryfy ulgowej dla brytyjskiego systemu finansowego. Nie spotkało się to z aprobatą przywódców Francji i Niemiec.

Pakt fiskalny zakłada między innymi wpisanie do konstytucji państw przystępujących tzw. złotej zasady utrzymania zrównoważonych budżetów. Jeśli deficyt przekroczy 3 procent PKB mają być stosowane odpowiednie sankcje. Zostanie nałożony także obowiązek składania preliminarzy budżetowych w Komisji Europejskiej.

Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas szczytu w Brukseli było podpisanie traktatu akcesyjnego o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej. Jeśli Chorwaci, w przyszłym roku, powiedzą „tak” w referendum, to ich kraj stanie się członkiem europejskiej wspólnoty1 lipca 2013.

Olga Mazurek
Aleksandra Roszkiewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*