Razem można więcej

W poniedziałek, 18 maja, odbyło się pierwsze spotkanie Forum Kół Naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przedstawiciele oraz opiekunowie działających na naszym wydziale kół naukowych rozmawiali o zacieśnieniu współpracy i sposobach wzajemnego informowania o podejmowanych działaniach.

Na WNPiD funkcjonuje obecnie sześć kół naukowych: Myśli Politycznej, Samorządu Terytorialnego, Stosunków Międzynarodowych, Psychologii Polityki, Politologów i Dziennikarzy oraz Historii Najnowszej. Każde z nich przygotowuje warsztaty, organizuje seminaria, uczestniczy w konferencjach. W większości przypadków informacje o tych inicjatywach, niestety, nie wydostają się poza krąg samych zainteresowanych. Przyszła pora, by to zmienić.

Stąd właśnie koncepcja powołania Forum Kół Naukowych – formy współpracy, która nie będzie polegała, na tworzeniu nowej struktury organizacyjnej, ale ma raczej być kanałem przepływu informacji o możliwie największej przepustowości. Na pierwszym spotkaniu ustalono już, że powstanie strona internetowa FKN, a także specjalny newsletter, który będzie rozsyłany do wszystkich członków kół naukowych.

Współpraca kół znajdzie swój pierwszy, realny wyraz już za kilka dni. 21 i 22 maja na Wielkopolskich Targach Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych, odbywających się na Wydziale Nauk Społecznych, funkcjonować będzie wspólne stoisko wydziałowych kół. Przygotowana została już m.in. ulotka, zachęcająca studentów do włączenia się w działalność naukową.

Najbardziej ambitnym, długookresowym celem zgromadzonych w FKN kół, jest przygotowanie i rozpoczęcie wydawania studenckiego periodyku naukowego w ramach WNPiD.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*