Musimy wejść w sferę abstrakcji

„Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę, niż ustanowić dobre prawo” napisał George Bernard Shaw. I można powiedzieć, iż rzeczywiście miał rację, bo trudno ustanowić dobre prawo, które później odpowiednio chroniłoby tę sztukę.

„Prawo autorskie a prawo konkurencji” to temat pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej współorganizowanej przez wydziały prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obradowała ona w siedzibie WSUS, otworzyła ją prorektor tej uczelni, Agnieszka Woch-Juchacz. – To spotkanie jest światłem w dobrym rozwoju naszej uczelni, której wydział prawa jest najmłodszy. I mam nadzieję, że będą nam państwo towarzyszyli w dalszym rozwoju i trwaniu na rynku akademickim – mówiła do zaproszonych gości.

– Prawo autorskie, a prawo konkurencji, to temat bardzo ciekawy, który budzi kontrowersje i jest niezwykle istotny w naszych czasach. To pierwszy krok do tego, aby nasz wydział wpisał się na listę uczelni, które nie tylko kształcą, ale także zajmują się działalnością naukową – stwierdził doc.dr Ryszard Hayn, dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Inspiracja tej konferencji wyrosła głównie na gruncie orzeczeń sądu antymonopolowego, decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także decyzji sądów powszechnych i poglądów wyrażanych przez doktrynę prawną, jak również prezentowanych przez Komisję Europejską.

– Dobra o charakterze materialnym, znakomicie znane polskiej tradycji odchodzą na plan drugi, a może nawet trzeci. Dziś ważniejsze stają się elementy abstrakcyjne. Musimy przełamać się i wejść w sferę abstrakcji. Powinniśmy nauczyć się poruszać w obszarze dóbr niematerialnych. – mówił na konferencji jej współorganizator prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Program spotkania był bardzo napięty; wygłoszono kilkanaście referatów i komunikatów. Organizatorom powiodło się zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich instytucji i organizacji, które tworzą zręby prawa autorskiego, konkurencji i prawa antymonopolowego, przyczyniają się do rozwoju badań.

Ogólna refleksja, która nasuwała się po wysłuchaniu wszystkich referatów, jest taka: na tym obszarze prawa dynamicznie zachodzi wiele zmian. Niekiedy odnosi się wrażenie, że nawet z dnia na dzień.

Fot. Dominika Ignasiak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*