40 milionów na 17 projektów

Województwo wielkopolskie, w ramach nadkontraktacji, dodatkowo otrzymało 40,1 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanych zostało 17 projektów, wśród nich jeden z UAM.

Decyzję podjął zarząd województwa wielkopolskiego, na początku lipca wicewojewoda Przemysław Pacia podpisał ostatnią umowę. Średnia wartość dofinansowania EFRR w Priorytecie 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów) przekracza 3 miliony złotych, w Priorytecie 3 (rozwój lokalny) sięga miliona.

Beneficjentami są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (gminy i jednostki zależne), uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza otrzyma dofinansowanie na adaptację budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
Łączna wartość siedemnastu projektów wynosi 86,1 miliona złotych.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*